Om oss

Om PRA Group Sverige AB

PRA Group Sverige AB arbetar individuellt med varje kund för att hitta lösningar som hjälper kunden att återta kontrollen över sin ekonomi. Vi arbetar främst med skulder från banker och finansinstitutioner. När vi tar över kraven vill vi inleda en dialog med kunderna för att hjälpa dem att hitta betallösningar som är anpassade efter deras individuella betalningsförmåga.

Vårt mål är att göra det enkelt för dig att återbetala din skuld på ett sätt som du har råd med.

Hög standard för hur vi behandlar människor.

Vi vet att ingen vill hamna i skuld och är fast beslutna att hjälpa våra kunder att övervinna sina ekonomiska svårigheter.

Skulder uppstår, men de går att återhämta sig från.

Varfor hanterar PRA Group
Sverige AB min skuld?

När du inte fullföljde betalningsskyldigheterna i ditt låne- eller kreditavtal valde banken eller finansbolaget att sälja sin fordran till PRA Group Sverige AB. Vi anser att detta är goda nyheter då vi kan erbjuda alternativa och flexibla återbetalningslösningar, med särskilt fokus på att du som kund ska bemötas på ett bra och respektfullt sätt.

Hur ser återbetalningsprocessen ut hos PRA Group Sverige AB?

Om din tidigare borgenär har valt att sälja sin fordran till PRA Group Sverige AB är det oss som du kommer att ha kontakt med i framtiden och det är oss du kommer att betala till. PRA Group Sverige är nu fordringsägare för din skuld. Detta är goda nyheter eftersom vi specialiserar oss på att arbeta med kunder och hjälpa dem att hitta flexibla återbetalningslösningar.

Vi hjälper dig att förstå hela processen och arbetar tillsammans med dig för att ta fram en betalplan som är anpassad efter din ekonomiska situation. Det viktigaste är att vi vill arbeta tillsammans med dig för att hitta en lämplig betalplan som du både kan hålla fast vid och har råd med.

Du hittar mer information om dina möjligheter på Mina sidor eller genom att kontakta vår kundtjänst per telefon.

Vad händer härnäst?

Om du är kund hos PRA Group Sverige AB så börjar vägen till återbetalning så här:

1. Logga in på Mina sidor med BankID för att se information om din skuld, den tidigare borgenären och skuldbeloppet.
2. Du kan välja att göra en engångsbetalning eller att skapa en mer långsiktig betalplan.

Vi vet att det inte alltid går som man har tänkt sig. Om du behöver hjälp så är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper gärna till.

Våra huvudprinciper

Alla PRA-anställda är särskilt uppmärksamma på hur vi behandlar varandra och våra kunder samt hur vi fullgör våra skyldigheter gentemot våra aktieägare, tillsynsmyndigheter, kunder och andra intressenter. Principerna som beskrivs nedan speglar vår företags- och organisationskultur. Vårt mål är att varje PRA-anställd ska anamma och leva efter dessa gemensamma värderingar – eftersom de ligger till grund för allt vi gör.

ENGAGERADE i att alltid göra vårt bästa.
ANSVARIGA för våra handlingar.
RESPEKTFULLA i våra ömsesidiga interaktioner.
ETISKA i varje situation.
FRAMGÅNGSRIKA med att hjälpa våra kunder.