Vanliga frågor

Vad är PRA Group?

PRA Group (Nasdaq: PRAA) grundades i USA 1996 och har fler än 3 000 anställda i Nord- och Sydamerika, Europa och Australien. Vi har hjälpt miljoner runt om i världen att lösa sin skuld. PRA Group har alltid haft ett starkt fokus på att följa de lagar och regler som gäller för branschen. I huvudsak köper PRA Group portföljer med uppsagda lån från banker och finansbolag.

Vi hjälper på ett respektfullt sätt våra kunder att hitta lösningar på deras ekonomiska situation och i förlängningen att bli skuldfria. En del i detta är att erbjuda betalningslösningar som passar kundens ekonomiska möjligheter.  

Vad är PRA Group Sverige AB?
PRA Group Sverige AB är det svenska dotterbolaget inom PRA Group. Vi gör individuella bedömningar av kundernas ekonomiska möjligheter för att hitta lösningar som hjälper kunderna att återta kontrollen över sin ekonomi. När vi har övertagit en skuld önskar vi komma i kontakt med våra kunder för att kunna inleda en dialog om vilka lösningar som står till buds.

Vad ska jag göra om jag fått ett brev från PRA Group Sverige AB?
Om du har fått ett brev från PRA Group Sverige AB eller Kronofogden om din skuld, är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt för att reda ut din skuldsituation. Vi har olika lösningar och kan erbjuda olika möjligheter – vi har hjälpt många av våra kunder. Om du inte kan betala just nu, är det ändå viktigt att du kontaktar oss, vi hittar säkert ett sätt att hjälpas åt. Vi är specialister på att hitta lösningar för skuldsatta personer och står alltid till din tjänst.

Hur kan jag lämna mina synpunkter?

Vi vill ge dig bästa tänkbara service och vill att du ska vara nöjd med hur ditt ärende hanteras hos oss, även fast vi kanske inte alltid är överens. Vid eventuella problem vill vi tillsammans kunna lösa detta, varför det är viktigt att du kontaktar oss omgående.

Om du vill lämna synpunkter eller om du har klagomål på hanteringen av ditt ärende, ber vi dig göra det skriftligen, antingen via brev som skickas till PRA Group Sverige AB, Box 4068, 169 04 Solna eller via e-post, kundservice@pragroup.se, klagomal@pragroup.se.

Hur ska jag betala?

Det är lätt att betala och du kan välja det betalningssätt som passar dig bäst.

Betalning via webben: logga in på Mina sidor och betala säkert med bankkort eller Swish.

Betalning via din bank: Autogiro och E-faktura.

Kontakta oss för att få mer information om dina betaluppgifter. Har du fått ett brev från oss hittar du betalningsinformationen där.

Vilka olika betalningsmöjligheter har jag?
PRA Group Sverige AB kan erbjuda olika möjligheter som gör att vi tillsammans kan hitta en lösning på hur du kan betala din skuld. Om du inte kan betala hela skulden på en gång kan du kontakta oss för att diskutera en betalplan eller någon annan uppgörelse. Vi tar inte ut några extra kostnader vid upplägg av amorteringsplaner och inte heller några kostnader för aviavgifter. Om du upprättar en amorteringsplan med oss kan du aktivera ett autogiro för dina betalningar så undviker du risken att påminnelseavgifter tillkommer. Vi kan även erbjuda att du kan betala med e-faktura. Du aktiverar både autogiro och e-faktura via din bank/internetbank.
Vad händer om jag inte betalar?
En obetald skuld försvinner inte, den bevakas kontinuerligt av oss. Om du inte betalar din skuld växer den eftersom du måste betala ränta och eventuella kostnader som kan tillkomma. Dessutom kan du få betalningsanmärkningar, vilket gör det svårt att till exempel låna pengar, hyra lägenhet eller teckna telefonabonnemang.
Jag har redan betalat, men har fått en påminnelse?

Det är därför viktigt att du omgående kontaktar oss och för en dialog. Vi har hjälpt många av våra kunder och står alltid till din tjänst.

Det kan också vara så att du har en betalplan hos oss men inte kan betala på grund av olika omständigheter. Kontakta oss omgående så kan vi komma fram till en lösning.

Det kan ta ca tre bankdagar innan vi ser att din betalning har inkommit. Har det gått längre tid, kontrollera din betalning och kontakta oss.

För att undvika denna situation, tänk på att betala några dagar innan förfallodatum eller använd autogiro. För att lägga upp ett autogiro kontaktar du din bank.

Jag har en pågående uppgörelse men kan inte betala just nu, vad gör jag?
Det är viktigt att du kontaktar oss omgående så vi kan hitta en alternativ lösning. Om betalning uteblir och vi inte hör något ifrån dig, kommer uppgörelsen och eventuellt räntestopp att upphöra, vilket innebär att skuldbeloppet kan växa betydligt.

Misslyckad betalning

Din betalning har inte kunnat genomföras och ditt konto har inte debiterats.

Kontakta din bank eller försök att betala igen genom att logga in på Mina sidor

Misslyckad betalning kan bero på flera orsaker, varav de vanligaste är:

  • Ditt kontokort har löpt ut och inaktiverats
  • Det finns inte ett tillgodohavande på kontokortet
  • Kontokortet har spärrats av utfärdaren
  • Betalningsgränsen för kontokort eller Swish har uppnåtts
  • Betalningen avbröts (detta sker vanligtvis om du inte bekräftar betalningen i Swish inom 5 minuter)
  • Om du försöker betala en högre summa än du har tillgängligt belopp på kontokortet.

Vill du betala på annat sätt?

Logga in på din bank och gör en banköverföring till vårt Bankgiro:  713-1493

Ange ditt ärendenummer/OCR som referens i banköverföringen så att vi omgående kan bokföra din betalning. Du hittar ärendenumret genom att logga in på Mina sidor eller i brevet från PRA Group Sverige AB.

För internationella banköverföringar, vänligen ange följande BIC/SWIFT-kod: DNBASESX (personnummer som referens) och/ – eller IBAN: SE90 9190 0000 0919 5237 5004